กระบวนการเกิดสิว

Semi Final
Yes or No Innovation | Lysoyoung ผ่านรอบ Semi Final
26 กุมภาพันธ์ 2017

กระบวนการเกิดสิว

สิว

[:th] 

กระบวนการเกิดสิว

สิวมักเกิดบริเวณ Seborrhic area ซึ่งผิวหนังบริเวณนั้นมี Pilosebaceous unit ชนิด Sebaceous follicle เป็น follicle ที่ประกอบไปด้วย small villus hair และ large multiacina sebaceous gland

เมื่อมีการกระตุ้น Sebaceous gland มากเกินพอดีจะสร้างไขมัน (Sebum) มามากขึ้น Sebum นี้ประกอบด้วย triglyceride,ester,wax และสารอื่นๆ หาก Sebum ถูกผลิตมากจะระบาย sebum ออกทางรูขุมขนไม่ทัน และค้างใน follicle ,sebum จะกระตุ้นให้ Keratinocyte
สร้าง keratin มามากขึ้นและจับตัวกันแน่นผิดปรกติ เกิดเป็นสิวอุดตัน (Comedone) ต่อมาการอุดตันนั้น ทำให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนในรูขุมขน แบคทีเรีย P.acne จะเจริญเติบโตได้ดีและย่อยสลายไขมันเป็นสารที่มี ความสามารถ recruit เม็ดเลือดขาวมาที่บริเวณนั้นและก่อให้เกิดการอักเสบตามมา จึงเกิดเป็นสิวอักเสบ[:en] 

กระบวนการเกิดสิว

สิวมักเกิดบริเวณ Seborrhic area ซึ่งผิวหนังบริเวณนั้นมี Pilosebaceous unit ชนิด Sebaceous follicle เป็น follicle ที่ประกอบไปด้วย small villus hair และ large multiacina sebaceous gland เมื่อมีการกระตุ้น Sebaceous gland มากเกินพอดีจะสร้างไขมัน (Sebum) มามากขึ้น Sebum นี้ประกอบด้วย triglyceride,ester,wax และสารอื่นๆ หาก Sebum ถูกผลิตมากจะระบาย sebum ออกทางรูขุมขนไม่ทัน และค้างใน follicle ,sebum จะกระตุ้นให้ Keratinocyte
สร้าง keratin มามากขึ้นและจับตัวกันแน่นผิดปรกติ เกิดเป็นสิวอุดตัน (Comedone) ต่อมาการอุดตันนั้น ทำให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนในรูขุมขน แบคทีเรีย P.acne จะเจริญเติบโตได้ดีและย่อยสลายไขมันเป็นสารที่มี ความสามารถ recruit เม็ดเลือดขาวมาที่บริเวณนั้นและก่อให้เกิดการอักเสบตามมา จึงเกิดเป็นสิวอักเสบ[:zh] 

กระบวนการเกิดสิว

สิวมักเกิดบริเวณ Seborrhic area ซึ่งผิวหนังบริเวณนั้นมี Pilosebaceous unit ชนิด Sebaceous follicle เป็น follicle ที่ประกอบไปด้วย small villus hair และ large multiacina sebaceous gland เมื่อมีการกระตุ้น Sebaceous gland มากเกินพอดีจะสร้างไขมัน (Sebum) มามากขึ้น Sebum นี้ประกอบด้วย triglyceride,ester,wax และสารอื่นๆ หาก Sebum ถูกผลิตมากจะระบาย sebum ออกทางรูขุมขนไม่ทัน และค้างใน follicle ,sebum จะกระตุ้นให้ Keratinocyte
สร้าง keratin มามากขึ้นและจับตัวกันแน่นผิดปรกติ เกิดเป็นสิวอุดตัน (Comedone) ต่อมาการอุดตันนั้น ทำให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนในรูขุมขน แบคทีเรีย P.acne จะเจริญเติบโตได้ดีและย่อยสลายไขมันเป็นสารที่มี ความสามารถ recruit เม็ดเลือดขาวมาที่บริเวณนั้นและก่อให้เกิดการอักเสบตามมา จึงเกิดเป็นสิวอักเสบ[:]

ใส่ความเห็น